Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawa z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133. poz.883)